V dubnu budou na Slamáčku dva dobrovolnické víkendy